Купчинка

Инсталирайте Cumulus Linux
Cumulus Linux е базирана на Debian дистрибуция на Linux. Това е решение със софтуерно дефинирана мрежа (SDN). SDN е с прости думи Виртуализация на мре...