Системни разговори

Какво е системно обаждане в Linux и как работи с примери
Системното повикване е функция, която позволява на процеса да комуникира с ядрото на Linux. Това е просто програмен начин за компютърна програма да по...
Какво е системно обаждане на Linux?
Първо най-важното Преди да се задълбочим в дефиницията на системно повикване на Linux и да проучим подробностите за неговото изпълнение, най-добре е д...
Системно обаждане на Linux Exec
Системното повикване exec се използва за изпълнение на файл, който се намира в активен процес. Когато exec бъде извикан, предишният изпълним файл се з...
Fork System Call Linux
Fork System Call Системното повикване на вилицата се използва за създаване на нови процеси. Новосъздаденият процес е дъщерният процес. Процесът, който...
Stat System Call Урок за Linux
Системни разговори в Linux Системните повиквания, предоставени от ядрото на Linux, са изложени на езика за програмиране C чрез glibc.  Когато се изпол...