Управление на файлове

Как да монтирам ISO файлове с изображения в Linux
Тази статия ще изброи няколко метода, чрез които можете да монтирате ISO файлове с изображения в Linux. След монтирането на тези ISO файлове с изображ...
Използване на файловата система Sys в Linux
Подобно на виртуална файлова файлова система, има и друга файлова система, наречена файлова система “sysfs”, в която информацията е експортирана в опе...
Използване на Proc FileSystem в Linux
Една от най-използваните симулирани файлови системи в операционната система Linux е файловата система Proc. Тази файлова система се генерира в движени...
Как да изтрия дял в Linux?
Твърдият ви диск обикновено е разделен на логически томове, наречени дялове. Дяловете ви помагат да организирате данните си и по този начин ви позволя...
Бройте файлове в директорията рекурсивно
Понякога е необходимо да разберете точния брой файлове, налични в конкретна директория. Проблемът възниква, ако директорията съдържа една или повече п...
Е списък само директории рекурсивно в Linux?
Думата „рекурсивна“ се отнася до факта, че команди на операционна система Linux или Unix се занимават със съдържанието на папките и ако папката има по...
Как да проверя дали файловата система е монтирана в Linux?
Вече знаем, че много файлови системи се използват и поддържат от операционната система Linux, напр.ж., ext2, ext3, ext4, FAT16, FAT32 и много други. Ф...
Как да изброя празни директории в Linux?
През повечето време възниква този въпрос, как ще изброите празните файлове и папки, когато работите на Linux-базирана операционна система? Празни файл...
Как изброявате само файлове, а не директории в Linux?
Трябва да имате предварителни познания за това как да изброите всички директории и папки, които се намират в Linux системи. Може да сте използвали ком...