C Програмиране

Съкратете File Linux в C Lang
Както става ясно от наименованието „съкращаване“, това означава премахване, изчистване или намаляване на размера. Има много начини да отсечете файл, д...
Как да използвам Fsync System Call в C
Fsync се използва за координиране на вътрешното състояние на даден файл с всяко устройство за съхранение. Системното повикване fsync () преминава („из...
Как да използвам системно обаждане на анкета в C
Функцията poll () позволява на програмите да мултиплексират въвеждане и извеждане чрез поредица от файлови дескриптори. С други думи, системното повик...
Как да използвам Изберете системно обаждане в C
Системното повикване select () позволява на системата да следи няколко файлови дескриптора. И така, системното повикване за избор изчаква някой от дес...
Как да използвам Lseek System Call в C
Системното повикване Lseek е използвано за четене на някои специфични символи или данни от файл или за писане на някакво съдържание на конкретното мес...
Как да използвам Системно обаждане в C
Системното повикване служи като основен шлюз между програмите и ядрото на операционната система Linux. Въпреки че почти сигурно ще ви е необходим сист...
Как да използвам функцията ATEXIT на език C.
Ако изпълнявате процес във вашата операционна система Linux и всичко, което искате да имате нормално прекратяване на процеса, трябва да използвате фун...
Кодиране с fork и exec чрез пример в c
Заглавието на нашата статия съдържа две различни функции на езика C, които се появяват при стартиране на която и да е програма в нашата система. За съ...
Как да използвам отворен системен разговор в C
Системните повиквания се използват в дистрибуциите на Linux, за да осигурят врата в Linux OS и програмите. Операционната система Linux използва библио...