PyCharm

PyCharm Professional срещу издания на общността
Какво е PyCharm? PyCharm е интегрирана среда за разработка (IDE), използвана специално за разработването на проекти на Python. Това е много здрава и д...
Най-добри плъгини за PyCharm
Приставките са софтуерни добавки, които ви позволяват да персонализирате компютърни програми, уеб браузъри и софтуерни приложения, за да подобрите тех...
Въведение в темите на PyCharm
Ако сте интензивен програмист, винаги ще има шансове да бъдете по-склонни към тъмната тема за кодиране. Според проучвания над 70% от разработчиците на...
Урок за дебъгер на PyCharm
Ако сте нов потребител на python и търсите среда, специално за разработка, интеграция и отстраняване на грешки на Python, PyCharm IDE може да бъде най...
Инсталирайте PyCharm на Ubuntu
PyCharm се използва широко за разработване на всякакъв тип проекти на Python. Той е лесен за използване и е пълен с мощни опции. Това е причината, по...