Миграция

Мигриране от Windows 8 към Windows 8.1
Microsoft публикува публикация в TechNet и сподели своя опит при преминаване от Windows 8 към Windows 8.1. Отдалечавайки се от обичайната практика за ...
PCmover Express ви позволява да мигрирате данни от Windows 7 към Windows 10
Microsoft ще прекрати поддръжката за Windows 7 на 14 януари 2020 г. - и все пак 30% от персоналните компютри с Windows все още работят с Windows 7, до...
Инструменти за мигриране между Windows 7 и Windows 10
Всеки път, когато Microsoft прекрати поддръжката на операционна система, тя принуждава потребителите и предприятията да мигрират към последната версия...