Apache Hadoop

Инсталирайте Apache Hadoop на Ubuntu 17.10!
Apache Hadoop е решение за големи данни за съхранение и анализ на големи количества данни. В тази статия ще разкажем подробно сложните стъпки за настр...