Грешки

Fix За съжаление това приложение вече не е налично в Windows Store
Един от често срещаните проблеми, за които се съобщава напоследък, е съобщението за грешка, което мнозина получават За съжаление това приложение вече ...
Код за грешка на Microsoft Update 0x80080008 при инсталиране на актуализации на Windows
Ако има някаква повреда във файловете на Windows Update, може да получите 0x80080008 съобщение за грешка, когато се опитате да инсталирате актуализаци...
Коригирайте Comctl32.ocx файл липсва или е невалидна грешка
Ако получите Comctl32.ocx файл липсва или не успя да зареди грешка, или ако не е регистриран правилно, може да се наложи да го изтеглите отново и да р...
Fix Out of Memory error при копиране на файлове в Windows 10
И двата твърдия диск и RAM играят основна роля при извършване на всяка операция на компютър. Всяка задача или процес, който се извършва в компютър, из...
Грешката във файла е заключена в Microsoft Teams
Файлът е заключен съобщение за грешка в Екипи на Microsoft не е много конкретно, така че е трудно да се прецени какъв може да е проблемът или решениет...
Грешка 633 Модемът или друго свързващо устройство вече се използва
Когато потребител се опита да се свърже с интернет с помощта на модем, Wi-Fi или Ethernet връзка и попадне Грешка 633, има няколко неща, които може да...
Грешка 13801, идентификационните данни за удостоверяване на IKE са неприемливи
Виртуалната частна мрежа (VPN) се използва най-вече за защита на поверителността на потребителя в онлайн света и прескачане на физическото му местопол...
Следните продукти не могат да бъдат инсталирани едновременно грешка в Office 365
Някои потребители, когато се опитват да инсталират Office 365, може да получи следното съобщение за грешка: Office, Не можем да инсталираме - Следните...
Коригирайте грешка в Outlook 0x8004060c по ​​време на операция за изпращане / получаване
Microsoft Outlook изхвърля код за грешка 0x8004060c, което води до липса на входящи и изходящи имейли с помощта на клиента на Outlook. Проблемът е с P...