syslog

Как да преглеждате системните регистрационни файлове в Linux
Тази статия ще обясни как да видите различни регистрационни файлове, разпръснати из файловата система на Linux. Регистрационните файлове са полезни за...
Урок за Syslog
Основната причина за работа в мрежа е комуникацията. Докато се свързва мрежата, ключови съобщения трябва да се предават между мрежовите устройства, за...