Безсмислено

Безсмутни инструменти
Много софтуерни пакети за Linux добавят функции от десетилетия. Въпросът става; Колко от тези функции ви помагат и колко просто затрупват диска и паме...