Спиране на грешки

Поправете ndis.sys не успя BSOD грешка в Windows 10
Спецификация на интерфейса на мрежовия драйвер (NDIS) е интерфейс за програмиране на мрежовите интерфейсни карти, който помага за правилното функциони...
Коригирайте fltmgr.sys син екран на Windows 10
File Manager файл или fltmgr.sys е отговорен за гарантиране, че целият файл, който се съхранява на твърдия диск на потребителя, остава на съответните ...
Как да поправя Tcpip.sys грешка на синия екран на компютър с Windows
The Tcpip.sys Синият екран на смъртта е сред най-често срещаните грешки на синия екран. Tcpip.sys е файл на драйвер, свързан с Протокол за контрол на ...
Коригиране Драйверът е открил грешка на контролера в Windows
Синият екран на смъртта е кошмарът на всеки компютър. Някои могат да бъдат лесни за разрешаване, докато други са били доста трудни. Една от трудно раз...
Коригирайте mfewfpk.sys, Epfwwfp.sys грешка на синия екран на Windows 10
И двете mfewfpk.sys и epfwwfp.sys са файлове, които са създадени от софтуер на трети страни. The mfewfpk.sys файлът се създава от софтуера за защита н...
Как да използвам Windbg за отстраняване на грешки при спиране на син екран
Грешка в син екран се появява в системата на Windows след срив на системата. Синият екран се появява неочаквано, принуждавайки ви да рестартирате сист...
Недостъпна грешка в устройството за зареждане в Windows 10
Ако получите INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE грешка, след като сте надстроили до Windows 10, или след като сте използвали Reset в Windows 10, тогава тези пуб...
Ядро на Windows 10 ntoskrnl.exe липсва или съдържа грешки, код на грешка 0xc0000221
The 0xc0000221 код за грешка се среща от някои Windows 10 потребители, веднага след като компютърът не успее да се зареди. Няколко потребители съобщав...
Коригирайте ACPI BIOS ERROR в Windows 10
Ако получите ACPI_BIOS_ERROR на вашия компютър с Windows 10/8/7, тази публикация ще покаже някои начини за отстраняване на проблема. Проверката на гре...