RAID

Как да създам RAID масиви, използвайки MDADM в ubuntu
RAID е платформа за виртуализация за съхранение на данни, която интегрира няколко физически дискови устройства в една или повече логически единици. Въ...
Архивиране срещу RAID
Архивите са ключова част от нашия дигитален живот. Всеки компютър от гигантски бази данни до един персонален компютър или мобилно устройство се нуждае...