Процес

Какво е wab.exe файл на моя Windows? Зловреден софтуер ли е?
Windows 10 е огромна операционна система. Има повече от милиард файлове, които поддържат цялостното функциониране на компютъра. Един такъв файл е wab....
Какво е csrss.exe или процес на изпълнение на клиентския сървър?
Ако отворите диспечера на задачите на Windows, може да видите процес csrss.exe. Това е Време на изпълнение на клиентския сървър и това е файл на опера...
Какво е Conhost.exe? Всичко, което трябва да знаете.
Какво е Conhost.exe процес? Полезно ли е или трябва да го премахна? Дали е вирус? Защо работи на моя компютър с висока употреба на процесор, памет или...
Какво е mDNSResponder.exe? Защо работи на моя компютър?
Тази дискусия е част от поредица, в която обсъждаме файлове и услуги, които могат да повдигнат въпрос за легитимност във вашите умове. Днес ще обсъдим...
Процес на домакин за задаване на синхронизация SettingSyncHost.exe - Висока употреба на процесора
Настройката за синхронизация (SettingSyncHost.exe) процесът е необходим процес в операционната система Windows, който отговаря за синхронизирането на ...
Какво е AppVShNotify.exe? Безопасно ли е или е вирус?
AppVShNotif.exe е файл, направен от Microsoft и е достъпен за Windows 10/8/7. Това означава Известие на клиентска обвивка на виртуализация на приложен...
Услуга на платформата за софтуерна защита Sppsvc.exe, причиняващ висока употреба на процесора
Платформа за защита на софтуера на Microsoft позволява на компанията да валидира услуги на Microsoft и да се увери, че никой не подправя Windows или д...
Какво е rundll32.exe процес? Дали е вирус?
Много потребители на Windows имат съмнения дали rundll32.exe процесът, който виждат в диспечера на задачите, е истински процес или вирус. Причината за...
Ntdll.dll, Advapi32.dll, Gdi32.dll файлове обяснени
DLL също се нарича Dynamic Linked Library, за да съдържа набор от функции, налични в Windows 10/8/7 OS. Друга програма може да извика и изпълни функци...