Печат

5 Linux съвместими принтера за използване в домашен офис
Разбира се, човечеството направи големи крачки към безхартиен свят. Не използваме хартия толкова, колкото я използвахме преди десетилетие. Трябва обач...
Най-добрите продукти за 3D печат под $ 1000 през 2021 г
3D печатът е метод, който трансформира 3D модел, направен в компютърна програма, в твърд обект. Устройството, което изпълнява тази функционалност, се ...
Инсталиране на мрежови принтери под Linux
В предишен урок публикувахме на LinuxHint как да се присъедините към мрежа на Windows с вашето Linux устройство, базирано на Debian / Ubuntu.  Този ур...