neo4j

Графични бази данни и техните случаи на използване
За да отговори на изискванията на нашия свързан свят, където огромни количества данни трябва да бъдат представени в реално време и със светкавична ско...
Инсталирайте Neo4J на Ubuntu
В тази публикация ще видим как можем да инсталираме една от най-популярните базирани на Graph бази данни, Neo4J на Ubuntu и да започнем да я използвам...