Поддръжка

Съобщение за текуща поддръжка в Центъра за действие на Windows 10
Автоматичната поддръжка на Windows 10 позволява на потребителя да има пълен контрол върху дейността по поддръжка. Отзивчивостта на операционната систе...
Какво е кибер хигиена и защо е важно?
Киберсигурността се очертава като основна грижа за хората и организациите по целия свят. За да се справи с това, наскоро Microsoft призова компаниите ...
Инструментът за отстраняване на неизправности при поддръжката на системата ще изпълнява общи задачи за поддръжка в Windows 10
The Инструмент за отстраняване на неизправности при поддръжка на системата ще ви помогне да стартирате автоматично задачи за поддръжка на компютър с W...