LXD

LXD Урок за LXD
Урок за LXD
Основи на LXD: Какво е това? И как да го използвам? LXD контейнеризацията не е в центъра на вниманието на Docker, но всъщност е много по-близо до осно...