IT Pro

Приложението Server Posterpedia Windows Store ще ви помогне да разберете технологиите на Microsoft
Разглеждането на Windows Store за нови приложения и игри може да бъде забавно. Разбирам, че броят на наличните приложения вече е надхвърлил 2000. Точн...
Ръководство за работа в мрежа в Windows Server 2008 и 2008R2 за ИТ професионалисти
В тази статия се опитах да осигуря всички важни връзки към информация за мрежовите технологии на Windows, която ще бъде полезна и за мрежови ИТ профес...