IRC

IRC Най-добрите IRC клиенти за чат за Linux
Най-добрите IRC клиенти за чат за Linux
Internet Relay Chat (IRC) е протокол, използван главно за текстова комуникация през Интернет. IRC сървърите за чат обикновено се използват за улеснява...
IRC Как да настроите IRC на Ubuntu
Как да настроите IRC на Ubuntu
Internet Relay Chat (IRC) е инструмент за комуникация в обикновен текст, без използването на други медии като изображения или видеоклипове. IRC използ...
IRC Най-добрите клиенти на IRC, които са сами хоствани
Най-добрите клиенти на IRC, които са сами хоствани
Въпреки че IRC (Internet Relay Chat) може да не се чувства толкова свеж днес, колкото по време на златната си ера, която се простира от 90-те до начал...