рибна черупка

РИБА - Полезната черупка
FISH се стреми да има цялото ръководство на една ръка разстояние в много по-висока степен от останалите черупки. Основната идея е да ви помогне да нау...
Как да инсталирам Fish Shell на Linux
В Linux черупката е една от най-важните части. Всеки потребител на Linux е използвал черупката повече от веднъж през цялото време на използване. Терми...