Autodesk

Инсталирайте Autodesk Maya в Ubuntu 20.04
Autodesk Maya е популярен софтуер за 3D компютърна анимация и моделиране. Maya първоначално е разработена от Alias ​​Systems, но сега е собственост и ...
Как да инсталирате Autodesk Maya 2019 на Ubuntu 19.04 с помощта на NVIDIA GPU
В тази статия ще ви покажа как да инсталирате Maya 2019 на Ubuntu 19.04 с помощта на NVIDIA GPU. И така, нека започнем. Проверка за поддържан GPU: За ...
Инсталирайте Autodesk Maya на Ubuntu 18.04
В тази статия ще ви покажа как да инсталирате Autodesk Maya 2017 на Ubuntu 18.04. Да започваме. Добавяне на допълнителни хранилища Някои от библиотеки...
Инсталирайте Autodesk Maya 2017 на Ubuntu 17.04 и Ubuntu 16.04
Autodesk Maya 2017, издаден наскоро, е един от най-популярните 3D софтуер за компютърна графика, използван в света на графиката. Следователно в момент...