Apache Spark

Инсталиране на Apache Spark на Ubuntu 17.10
Apache Spark е инструмент за анализ на данни, който може да се използва за обработка на данни от HDFS, S3 или други източници на данни в паметта. В та...