самолет

Как да използваме Aircrack-ng
Повечето пъти хората никога не мислят за мрежата, към която са свързани. Те никога не мислят колко сигурна е тази мрежа и колко рискуват ежедневно пов...
Aireplay-ng
Aireplay-ng се използва за генериране на измамен безжичен трафик. Може да се използва заедно с aircrack-ng за разбиване на WEP и WPA ключове. Основнат...
Използване на Airmon-ng в Kali Linux 2020.2
Airmon-ng се използва за четене на всички пакети с данни, дори ако те не са изпратени до нас. Той контролира трафика, получен само по кабелни / безжич...
Инсталирайте Aircrack-ng на Ubuntu
Aircrack-ng е цял набор от инструменти за безжичен одит на сигурността. Може да се използва за наблюдение, тестване, пробиване или атака на безжични п...